Jak segregować śmieci w domu? Poznaj zasady prawidłowej segregacji.

Jak segregować śmieci w domu? Poznaj zasady prawidłowej segregacji.

Jak segregować śmieci w domu? Poznaj zasady prawidłowej segregacji.

Odpady to nie śmieci, lecz cenne surowce. Dlatego w interesie nas wszystkich jest, aby jak najwięcej było ich odzyskiwanych i poddawanych recyklingowi. Selektywna zbiórka odpadów jest nieodzownym elementem ekologii. Segregowanie odpadów ma na celu przygotowanie ich do ponownego wykorzystania lub unieszkodliwienia. Odpady te, to cenne surowce wtórne a ich odzyskanie i przetworzenie chroni przed zniszczeniem środowiska, naszego najbliższego otoczenia, w którym żyjemy. Segregacja odpadów jest najskuteczniejszą metodą zmniejszania odpadów komunalnych wywożonych na składowisko.

Obecnie w Polsce poziom recyklingu odpadów komunalnych wynosi 26%. Od 2020 zgodnie z unijnymi regulacjami powinniśmy mieć  50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Jak segregować śmieci w domu?

Zanim zaczniemy segregować śmieci sprawdźmy jaki jest system segregacji obowiązuje w naszym miejscu zamieszkania (sprawdzić to możemy w gminie lub na stronie internetowej odpowiedniego urzędu). Najbardziej popularnym rodzajem segregacji jest system dwu pojemnikowy. Jeden na odpady które podlegają recyklingowi, drugi na te, których posegregować się już nie da.

Jeżeli w naszej gminie obowiązuje taki system to segregacja wygląda następująco:

Pierwszy pojemnik na odpady niesegregowane do którego wrzucamy resztki organiczne, przeterminowaną lub zepsutą żywność, zużyte artykuły higieniczne(chusteczki, pieluchy itp.), ceramikę, porcelanę(np.: rozbity talerz), zatłuszczone papiery, folie, skorupki z jajek, torebki z herbat, popiół, odpady które nie nadają się do selektywnej zbiórki z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych o których napisze później.

Drugi pojemnik w którym umieszczamy odpady które możemy przesegregować np.: papier, tektura, gazety, czasopisma, książki, zeszyty, opakowania ze szkła(butelki i słoiki), opakowania z tworzyw sztucznych(np.: butelki PET, opakowania po jogurtach, kefirach, folie, torebki, opakowania po kosmetykach, środkach czystości, plastikowe nakrętki), opakowania wielo materiałowe(kartony po sokach, mleku – typu tetro paki oraz opakowania metalowe(np.: puszki po konserwach, drobny złom żelazny). W pojemniku tym nie umieszczamy zatłuszczonych papierów, pojemników po farbach, smarach i innych substancjach niebezpiecznych, luster, żarówek czy świetlówek. Jeżeli kierujemy się zdrowym rozsądkiem to jeżeli tylko możecie zadbajcie o to żeby wszystkie pojemniki po jogurtach, puszki po przetworach, kartony po sokach i mleku były umyte i wysuszone(prawo tego nie wymaga).

Jeżeli mamy również do dyspozycji pojemnik zielony jak to często zdarza się w niektórych gminach to przechowujemy w nim szklane butelki i słoiki(zamiast z żółtym). Pamiętajmy wyrzucając butelki czy słoiki odkręcajmy nakrętki które należy wyrzucić do innego pojemnika. Do pojemnika tego nie wrzucamy ceramiki, porcelany, luster, szkła okiennego, szkła zbrojonego, żarówek, doniczek, reflektorów.

Zdarzają się czasami tez pojemniki czerwone do których wrzucamy puszki aluminiowe i metal. W niektórych gminach segregowane są również odpady zielone w czarnych workach w których możemy umieścić : trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, ścięte zielone części roślin, trociny, korę, kwiaty.

Często pojemniki oprócz oznaczeń kolorystycznych mają opisy co można wrzucać a czego nie.

Odpady niebezpieczne.

Odpady niebezpieczne to m.in.: leki które możemy oddawać w większości aptek, baterie, żarówki i świetlówki które możemy oddać w sklepach, tzw. elektroodpady(np.: pralki, lodówki, telewizory itp.).

Kraków jest jednym z miast w którym gospodarka odpadami komunalnymi jest na wysokim poziomie.W mieście tym działa tzw. Elektrobrygada, która za darmo odbierze od ciebie większe urządzenia elektryczne. Wystarczy tylko zadzwonić pod podany numer telefonu. Również odbiorą od nas tekstylia np. odzież, obuwie, pościel, zasłony itp. Później są one selekcjonowane są przez pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża i przekazywane osobom potrzebującym z terenu Krakowa. W tym mieście w wyznaczonych miejscach porozstawiane są również pojemniki w kształcie dzwonów: niebieski(papier lub gazety, magazyny kolorowe), żółty(metal i plastik), biały(szkło bezbarwne), zielony(szkło kolorowe). W styczniu i lutym MPO również organizuje odbiór choinek. W Krakowie znajduje się także lamusownia do której możemy przywieźć odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, gruz, opony, surowce wtórne).

Od 1 lipca 2017 aby ujednolicić sposoby selektywnego zbierania odpadów komunalnych wejdą nowe przepisy. Do pojemnika niebieskiego trafi papier, do zielonego szkło(z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony, do żółtego metale i tworzywa sztuczne, brązowego odpady ulegające biodegradacji. Tak będzie w całym kraju. Nowa segregacja śmieci na 4 pojemniki znacząco przyspieszy cały proces recyklingu. W grę wchodzi 1,3 mld od Unii Europejskiej. Gminy będą musiały ponieść koszty wymiany pojemników co zapewne przełoży się na podwyżkę opłat za wywóz śmieci.

Jak segregować śmieci w domu? Poznaj zasady prawidłowej segregacji.

Pamiętajmy o kilku rzeczach.

*zmniejszajmy ilość odpadów korzystając z opakowań wielorazowego użytku,

*unikaj kupowania produktów w złożonych opakowaniach np.: pasta do zębów w tubce która dodatkowo zapakowana jest w karton,

*kupujmy tylko taką ilość produktu, jaką zdążymy zużyć przed upływem ważności,

*nie spalajmy ani nie zakopujmy żadnych odpadów,

*przed wyrzuceniem opróżniajmy wszystkie opakowania starając się usunąć całą ich zawartość,

*opróżnione puszki, plastikowe butelki, kartony po napojach, pudła tekturowe zgniatamy aby zmniejszyć objętość,

*nie rozbijaj butelek i słoików,

*pamiętajże leki, baterie czy zużyty sprzęt elektroniczny to odpady niebezpieczne, które nie mogą być wyrzucane do zwykłego kosa, ale wymagają specjalnego sposoby składowania, odnawiania,

*jeżeli mamy tylko możliwość składujmy artykuły metalowe osobno i po uzbieraniu większej ilości oddajmy je na złom,

*zbieraj nakrętki i pomagaj za darmo(Szczegóły TUTAJ).

Pamiętaj że to my wszyscy żyjemy w tym środowisku do którego trafiają nasze śmieci.

Jak segregować śmieci
Jak segregować śmieci

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *